Wonen

Een kwart van de totale CO2-uitstoot in het Meetjesland is afkomstig van de huishoudens. Deze uitstoot wordt veroorzaakt door het energiegebruik (zowel brandstof als elektriciteit) in de huizen. Deze energie wordt gebruikt om de huizen te verwarmen, voor verlichting en elektrische apparaten in de woningen en voor het opwarmen van sanitair water. Om de uitstoot in deze sector naar beneden te halen moeten woningen energiezuinig gebouwd of gerenoveerd worden (isolatie) en kan wordt werk gemaakt van hernieuwbare energieopwekking (zonnepanelen, warmtepompen). Ook kunnen kleinere ingrepen het energieverbruik in de woningen naar beneden halen (energiezuinige verlichting en toestellen, …).

Projecten rond Wonen in het meetjesland

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de derde keer een groepsaankoop zonnepanelen. Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van h…

EcoPuur is energie-aannemer gespecialiseerd in energieprojecten voor particulier of kmo. Zowel voor nieuwbouw als renovatie bekijken we hoe verschill…

De Klimaatacademie, georganiseerd door Natuurpunt en Partners Meetjesland en Woonwijzer Meetjesland, wil de bewustwording van de inwoners omtrent ene…

Inwoners van het Meetjesland kunnen beroep doen op een stroomcoach om thuis energie te besparen. Op basis van een grondige analyse van toestellen en …

Naar aanleiding van de renovatie van de woonblokken aan het Wilgenpark in Eeklo wordt ook de ruimere omgeving opgewaardeerd. Deze omgevingswerken zul…

De adviseurs van Woonwijzer bieden gespecialiseerd advies over energiebesparende investeringen.ndien nodig komt de technisch adviseur ter plaatse voo…

Via Veneco wordt de Vlaamse energielening aangeboden aan inwoners van het Meetjesland. Met een energielening kunnen particulieren energiezuinige reno…