Water en Groen

Naast mitigatiemaatregelen om de CO2-uitstoot te beperken en verdere klimaatopwarming te gaan is het belangrijk om de negatieve effecten van de klimaatopwarming te verzachten (adaptatie).

Ook in het Meetjesland worden we immers nu reeds geconfronteerd met de klimaatveranderingen. De winters worden zachter en natter en de zomers warmer en droger met vaker extreme weersomstandigheden. Wetenschappers voorspellen een verdere gestage toename van de temperatuur en een hoop nadelige effecten daarvan zoals droogte in landelijke gebieden, een verhoogd risico op overstromingen en wateroverlast, daling van de waterkwaliteit en de drinkwaterreserves, mislukte oogsten, intrede van exoten en verlies aan biodiversiteit.

Projecten rond Water en Groen in het meetjesland

Met het stijgende bewustzijn rond klimaatverandering groeit de vraag naar alternatieve, duurzame energiebronnen. In het Meetjesland slaan Agrobeheerc…

Naar aanleiding van de renovatie van de woonblokken aan het Wilgenpark in Eeklo wordt ook de ruimere omgeving opgewaardeerd. Deze omgevingswerken zul…

In 2014 kocht Natuurpunt een landgoed van 65ha in het Bulskampveldgebied op de grens van Aalter en Beernem. Er zal een bosuitbreiding van 13 ha gerea…

Natuurpunt kocht ruim 11,5 ha aan in de onmiddellijke omgeving van Ganzeveld. 5 jaar na de aankoop van 33ha betekent dit een forse uitbreiding voor h…