Mobiliteit

Mobiliteit vormt de grootste bron van CO2-emissies in het Meetjesland. De combinatie van personenvervoer en goederenvervoer is verantwoordelijk voor 42 % van de totale CO2-uitstoot in de regio. De uitstoot van deze sector is de afgelopen jaren gestegen tot meer dan 500 kton CO2 in 2015 (44 % van de totale uitstoot in het Meetjesland). Om de emissies van de transportsector naar beneden te halen wordt ingezet op het verminderen van het aantal voertuigen en voertuigkilometers, op het stimuleren van fietsen en openbaar vervoer en op het verduurzamen van de vloot.

Projecten rond Mobiliteit in het meetjesland

Op veel plaatsen in het Meetjesland is er een tekort aan basismobiliteit: er zijn weinig of geen lijnbussen of treinverbindingen. Het delen van een a…

De Blue-bikes zijn deelfietsen die een mooie aanvulling vormen op het openbaar vervoer. Met een blue-bike geraak je na je treinreis gemakkelijk tot j…

Blue-bikes zijn deelfietsen die een mooie aanvulling vormen op het openbaar vervoer. Met een blue-bike geraak je na je treinreis gemakkelijk tot je e…