Landbouw

Het Meetjesland is een landelijke gemeente met een belangrijke land- en tuinbouwsector die in volle transitie is (schaalvergroting en diversificatie). De sector is verantwoordelijk voor een energie-gerelateerde uitstoot van 9,2% van de totale uitstoot. Naast de energie-gerelateerde uitstoot is de landbouwsector ook een belangrijke bron van niet-energie-gerelateerde uitstoot (voornamelijk N2O en CH4). Deze gassen zijn het gevolg van het verteringsproces bij dieren, van mestopslag en van de afbraak van organische stoffen in de bodem.

Projecten rond Landbouw in het meetjesland

De Aveschoothoeve is een zelfpluktuin in Lembeke waar mensen zelf hun groenten/fruit komen oogsten. De boer(in) bewerkt de bodem, zaait en plant en v…

Met het stijgende bewustzijn rond klimaatverandering groeit de vraag naar alternatieve, duurzame energiebronnen. In het Meetjesland slaan Agrobeheerc…

Ook voedselverspilling draagt bij tot de klimaatopwarming. Natuurpunt en Partners Meetjesland rekende uit dat voedselverspilling leidt tot +- 17.000 …

Houtkanten vormen niet alleen een CO2-neutrale en hernieuwbare energiebron, maar verzorgen ook mee het microklimaat, de waterhuishouding en de biodiv…

In 2014 kocht Natuurpunt een landgoed van 65ha in het Bulskampveldgebied op de grens van Aalter en Beernem. Er zal een bosuitbreiding van 13 ha gerea…

Korte Keten Meetjesland is een project van Natuurpunt en Partners Meetjesland, Voedselteams, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-V…

Mmm…eetjesland is een coöperatief genootschap waarin heel wat hoeve- en streekproducenten zich verenigen met als doel de consumptie van lokale hoeve-…

Met het project Energiek Meetjesland streven de Provincie Oost-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen Energielandschap, het Innovatiesteunpunt en het Plattela…