Energie

Hernieuwbare energie is een cruciale pijler van de noodzakelijke energietransitie. Hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, aardwarmte, biomassa) leveren na omzetting elektriciteit, warmte of een (transport)brandstof en vormen een alternatief voor fossiele brandstoffen.

Projecten rond Energie in het meetjesland

Stookolieneemt nog steeds een belangrijke plaats in als energiedrager voor verwarming. Dat is geen goede zaak voor het klimaat. Ook aardgas is een fo…

Fabriek Energiek is een provinciaal educatief doe-centrum voor duurzame energie. Het centrum ligt aan de voet van de Zonneberg, het grootste zonnepan…

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de derde keer een groepsaankoop zonnepanelen. Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van h…

Met het stijgende bewustzijn rond klimaatverandering groeit de vraag naar alternatieve, duurzame energiebronnen. In het Meetjesland slaan Agrobeheerc…

Eind 2016 werd het windlandschap Eeklo-Maldegem goedgekeurd. Met de indiening van de vergunningen voor 20 bijkomende grootschalige windturbines wordt…

Volterra is een hernieuwbare-energiecoöperatie, die de inwoners van het Meetjesland wil verenigen om een groot draagvlak te creëren waarin alle coöpe…

Met het project Energiek Meetjesland streven de Provincie Oost-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen Energielandschap, het Innovatiesteunpunt en het Plattela…

Met het project Milde Meetjes wil de Provincie Oost-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen Energielandschap een lokaal draagvlak voor het ‘Windlandschap Eeklo…

De stad Eeklo heeft het initiatief genomen om een warmtenetwerk aan te leggen. Dit netwerk zal restwarmte van verschillende bronnen zoals de verbrand…

De Zonneberg  De oude gipsberg van Rieme en Zelzate huisvest het grootste aaneensluitende zonnepanelenpark in de Benelux, goed voor 20 ha met zonn…