Bosuitbreiding De Vaanders

In 2014 kocht Natuurpunt een landgoed van 65ha in het Bulskampveldgebied op de grens van Aalter en Beernem. Er zal een bosuitbreiding van 13 ha gerealiseerd worden in dit gebied met aanzienlijke natuurwaarde. Op de planning staan verder het herstel van een aantal verdwenen dreven, de natuurlijke inrichting van de aanwezige waterlopen, de realisatie van een aantal extra poelen en de verwijdering van exoten zoals Amerikaanse vogelkers. Een gedeelte van het gebied zal blijvend beheerd worden door de naburige landbouwers die hun bedrijfsvoering op de percelen zullen aanpassen aan de natuurdoelstellingen.