Mobiliteit vormt de grootste bron van CO2-emissies in het Meetjesland. De combinatie van personenvervoer en goederenvervoer is verantwoordelijk voor …

Een kwart van de totale CO2-uitstoot in het Meetjesland is afkomstig van de huishoudens. Deze uitstoot wordt veroorzaakt door het energiegebruik (zow…

De industriële sector (niet-ETS bedrijven) is in het Meetjesland verantwoordelijk voor 15% van de totale CO2-uitstoot. De tertiaire of dienstverlenen…

Het Meetjesland is een landelijke gemeente met een belangrijke land- en tuinbouwsector die in volle transitie is (schaalvergroting en diversificatie)…

Hernieuwbare energie is een cruciale pijler van de noodzakelijke energietransitie. Hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, aardwarmte, biomassa) leve…

Naast mitigatiemaatregelen om de CO2-uitstoot te beperken en verdere klimaatopwarming te gaan is het belangrijk om de negatieve effecten van de klima…